ile kosztuje ac

Każdy posiadacz samochodu zetknął się z pojęciem ubezpieczenie komunikacyjne. I choć większości kojarzy się ono z przykrą koniecznością wykupienia polisy OC, to jest to tylko jeden z rodzajów ubezpieczenia tego typu.
Ogólnie rzecz ujmując ubezpieczenie komunikacyjne ma chronić uczestników ruchu drogowego przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń których są sprawcami bądź w wyniku których odnieśli szkodę.

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:
1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC).
Ubezpieczenie to jest obligatoryjne, a obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia (zwany również popularnie wykupieniem polisy) wynika z przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Ustawodawca chroni w ten sposób poszkodowanych uczestników wypadku czy kolizji przed konsekwencjami niezawinionych przez nich szkód.

Co grozi za brak ubezpieczenia OC? Kary finansowe. Ich dotkliwość zależy od szeregu okoliczności. Za przerwę w ciągłości ubezpieczenia OC zapłacimy w 2018 roku – w zależności od długości przerwy i typu pojazdu – od kilkuset do nawet 6 300 złotych. To jednak nie koniec potencjalnych wydatków jakie mogą wiązać się z brakiem polisy OC.
Jeżeli spowodujemy wypadek będziemy musieli pokryć koszt likwidacji szkody z własnej kieszeni. Poszkodowany otrzyma odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a ten wystąpi z tzw. regresem czyli zażąda zwrotu wypłaconych środków.

Cena polisy OC jest zazwyczaj inna u każdego z ubezpieczycieli. Zależy od polityki danej firmy ubezpieczeniowej, która przedstawiając ofertę uwzględnia w różnym stopniu wpływ takich czynników jak wiek i stan cywilny kierowcy, przysługujące mu zniżki, doświadczenie w prowadzeniu pojazdu czy nawet fakt posiadania dzieci. Stąd warto porównać oferty i wybrać najkorzystniejszą spośród nich.

2) Autocasco (AC) – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych (uszkodzenia, zniszczenie, kradzież). Temat niełatwy bo dotyczy ubezpieczenia dobrowolnego, którego zakres nie jest uregulowany ustawowo. Jest to więc tak naprawdę jeden z produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez towarzystwa, które walcząc o klienta (najczęściej ceną) dokonują różnych, często niezrozumiałych dla przeciętnego konsumenta konstrukcji.

samochód

Ile kosztuje AC?

Nie ma odpowiedzi na to pytanie. O ile w przypadku OC porównanie ofert było stosunkowo proste (cena), o tyle ubezpieczenia autocasco potrafią różnić się znacznie w zależności od zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Jest jednak kilka rzeczy na które warto zwrócić uwagę czytając ofertę ubezpieczenia AC:

– udział własny – jest to część wartości szkody jaką pokryć będziemy musieli z naszych pieniędzy. Wyrażona kwotowo bądź procentowo. Załóżmy, że polisa przewiduje udział własny w wysokości 1000 zł. Jeżeli nasze auto doznało szkody wycenionej na 3000 zł, to ubezpieczyciel wypłaci jedynie 2000 zł, pozostałe 1000 zł to nasz udział własny. Wysokość zadeklarowanego udziału własnego to jeden z czynników cenotwórczych ubezpieczenia (wyższy oznacza zazwyczaj niższą cenę);

– amortyzacja części – oznacza pomniejszenie ewentualnego odszkodowania o teoretyczne zużycie części na skutek ich eksploatacji.I tak: jeżeli uszkodzimy na przykład zderzak w naszym czteroletnim pojeździe ,a nowy kosztuje X zł, to firma ubezpieczeniowa nie wypłaci nam X zł, ale obniży tę kwotę o wartość jaką „stracił” zderzak w czasie tych czterech lat;

– suma ubezpieczenia – cena pojazdu jaki ma być objęty ubezpieczeniem. Stała, oznacza, że w przypadku utraty pojazdu szkoda zostanie zlikwidowana w kwocie odpowiadającej wartości auta na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. Zmienna natomiast spowoduje, że otrzymamy odszkodowanie odpowiadające wartości samochodu na dzień wystąpienia szkody;

– franszyza integralna – najkrócej mówiąc pod pojęciem tym rozumieć należy wartość szkody poniżej której nie otrzymamy odszkodowania w przypadku jej wystąpienia;

– opcja warsztatowa i kosztorysowa naprawy – pierwsza z nich oznacza, że likwidacja szkody odbywa się w sposób bezgotówkowy. Właściciel odstawia auto do warsztatu i odbiera je po naprawie,a koszt naprawy pokrywa ubezpieczyciel. Wariant drugi (kosztorysowy) polega na tym, że szkoda jest wyceniania przez rzeczoznawcę, a następnie właściciel otrzymuje określona kwotę i za nią może wykonać naprawę.

– wyłączenia – określają okoliczności, których wystąpienie spowoduje, że ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania (czytajmy OWU!!!);

ubezpieceznie ac

To ile kosztuje ac, zależy tak naprawdę od rodzaju i zakresu ochrony na jakim nam zależy. Jeżeli mamy problem z porównaniem ofert i zrozumieniem ich zapisów to warto zwrócić się do doświadczonego brokera, który z pewnością udzieli nam pomocy w wyborze najlepszej oferty.

3) NWW czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera. Polisa tego typu zapewnia ochronę wszystkich podróżujących pojazdem na wypadek odniesionego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek zdarzenia.

4) Ubezpieczenie Assistance. Oferowane coraz częściej jako element autocasco. Zapewnia pomoc kierowcy i pasażerom (holowanie, nocleg, powrót do miejsca zamieszkania) w nieprzewidzianych sytuacjach w podróży (kradzież, wypadek, awaria).

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here