energia elektryczna

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek czy wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jest  to dobry pomysł na biznes? Zastanawiasz się, jak uzyskać koncesję na takiego rodzaju działalność? Wytwarzanie energii elektrycznej nie w każdym przypadku wiąże się z koniecznością zdobycia koncesji. Przekonaj się czy w Twoim przypadku pozwolenie państwa będzie potrzebne.

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/wytwarzanie-energii-elektrycznej/ 

Wytwarzanie energii elektrycznej bez koncesji

Ogólnie rzecz biorąc, kiedy chcemy prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE, to powinniśmy uprzednio postarać się o koncesję. Jednak od tej zasady istnieją też wyjątki. Oto one.

Zgoda nie jest nam potrzebna, w momencie kiedy energia powstanie w:

  • mikroinstalacji – instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW,
  • małej instalacji – instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW,
  • biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja,
  • tylko z biogazu rolniczego w kogeneracji,
  • wyłącznie z biopłynów.

Warunki wytworzenia energii elektrycznej w Polsce

Koncesję otrzymamy tylko w przypadku, kiedy spełnimy szereg warunków. Są to między innymi czynniki takie jak siedziba firmy na terytorium Unii Europejskiej, Szwajcarii, Turcji, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Musimy mieć również fundusze gwarantujące nam odpowiednie wykonywanie działalności. Ewentualnie mamy możliwość ich nieposiadania, ale udowodnienia, że je pozyskamy.

Musmy wykazywać się również możliwościami technicznymi, które gwarantują nam prowidłowe wykonywanie działalności gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności, a także zatrudnimy odpowiednio wykwalifikowane osoby. Nie możemy też zalegać z podatkami.

Wniosek o przyznanie koncesji 

Wniosek o przyznanie koncesji składamy w Urzędzie Regulacji Energetyki. Taki wniosek musimy złożyć w warszawskiej siedzibie URE, w przypadku kiedy dotyczy on instalacji odnawialnych źródeł energii, wykorzystującej w procesie wytwarzania energii elektrycznej między innymi:

  • biomasę albo biomasę z innymi paliwami,
  • biopłyny z innymi paliwami,
  • biogaz z innymi paliwami,
  • biogaz rolniczy z innymi paliwami.

Złożenie wniosku to nie koniec. Do niego musimy dołączyć sporo dokumentów. Wśród nich znajdą się np: odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o niekaralności, umowa spółki, zaświadczenie o nadaniu numeru akcyzowego, dowód zapłacenia opłaty skarbowej, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowę, decyzja oraz protokół UDT i wiele innych.

Zobacz też: http://www.metalzine.pl/praktyczne-wskazowki-jak-skupic-sie-na-pracy/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here