Legalizacja urządzeń pomiarowych

0
1471

Urządzenia pomiarowe wymagają legalizacji. Jest to niezbędne, aby wyniki pomiarów prowadzonych z ich pomocą były uznane za 100% pewne i spełniały odpowiednie normy jakości, takie jak ISO 9001. Nie jest to konieczne jedynie, jeśli mają służyć wewnętrznym operacjom, przeprowadzanym w danej firmie. W efekcie niemal wszystkie wagi wymagają takiego procesu.

Na czym polega legalizacja?

Jak już zostało powiedziane we wstępie, legalizacja nie jest konieczna tylko wówczas, gdy dane urządzenie pomiarowe służy wewnętrznym celom przedsiębiorstwa. Jeśli jednak ma ono pracować na rzecz zewnętrznych odbiorców, musi posiadać odpowiedni certyfikat, stwierdzający, iż wykonywane z jego pomocą pomiary są prawidłowe.

Właśnie proces oceny i wydawania zaświadczenia nazywamy legalizacją. Jest to czynność prawna, należąca do działu metrologii, która obejmuje sprawdzenie wagi lub innego przyrządu pomiarowego, a następnie potwierdzenie dowodem legalizacji, że wymogi metrologiczne zostały spełnione. Zarówno certyfikat Urzędu Miar, jak również cecha zabezpieczająca są równoprawnymi dokumentami spełnienia wymogów.

Warto przy tym nadmienić, iż po montażu wagi następuje jej pierwsza legalizacja (ocena zgodności), która jest ważna przez dwa lata, licząc od 1 grudnia roku wydania. Po upływie tego okresu następuje legalizacja ponowna, mająca na celu sprawdzenie, czy waga wciąż zachowała swoje właściwości i może pełnić swoje funkcje. Legalizacja ponowna wykonywana jest cyklicznie, raz na dwa lata.

Jakie urządzenia podlegają legalizacji?

Pomorskie Centrum Metrologii jest organem, dokonującym legalizacji różnorodnych urządzeń pomiarowych. Wśród nich znaleźć można wagi handlowe o różnych rozmiarach, wagi liczące, pomostowe, platformowe i wagi techniczne.

Kolejnym rodzajem urządzeń są wagi, znajdujące zastosowanie między innymi w laboratoriach chemicznych, czyli analityczne i precyzyjne, a także wagosuszarki.

Trzecim rodzajem urządzeń są wagi niezbędne w zastosowaniach medycznych. Wśród nich w pierwszej kolejności należy wymienić wagi niemowlęce, osobowe, w tym mechaniczne i elektroniczne, jak również wagi krzesełkowe.

Ostatni rodzaj to wagi przemysłowe małych i dużych rozmiarów. Wśród tych pierwszych na uwagę zasługują wagi przenośnikowe, napełniające i dozujące. Legalizacji poddawane są także wagi typu Big-Bag. Wśród dużych wag przemysłowych wyróżnić można wagi samochodowe (stacjonarne i mobilne), kolejowe oraz wagi na łyżce koparki.

Jakie usługi związane z legalizacją świadczy Pomorskie Centrum Metrologii?

Oprócz oceny stanu technicznego, Pomorskie Centrum Metrologii świadczy również inne usługi, związane z urządzeniami ważącymi. Wśród nich znajduje się przede wszystkim kompleksowy przegląd techniczny i kalibracja, jeśli jest wymagana. Firma wypożycza także wzorce masy, służące certyfikacji. Ostatnią usługą jest reprezentowanie klienta przed Urzędem Miar, w celu wykonania wszystkich czynności formalno-prawnych, związanych z legalizacją.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here