Jak wygląda rekrutacja na studia

Osoby, które decydują się na kontynuację nauki w szkole wyższej, muszą nie tylko wiedzieć, na jaki kierunek chcą aplikować, ale także – jak wygląda rekrutacja na studia. Każda uczelnia ma własne zasady, jednak większość jest zbliżona, a proces rekrutacji – podobny.

Krok pierwszy: zapisanie się na studia (w odpowiednim terminie)

Każda uczelnia uruchamia system zapisów na studia – chociaż nierzadko w różnych momentach, dlatego warto śledzić informacje na ten temat na stronach wybranych szkół wyższych. W większości przypadków kandydat wypełnia jednak specjalny formularz rejestracyjny, w którym podaje niezbędne dane osobowe oraz zaznacza, na jaki kierunek (lub kierunki) aplikuje – oraz czy chodzi o kierunek stacjonarny czy niestacjonarny. Czasem niezbędne jest utworzenie konta kandydata w systemie uczelni.

W przypadku większości rekrutacji konieczne będzie również wprowadzenie wyników egzaminów maturalnych. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie uczelnie biorą je pod uwagę, co ułatwia wielu kandydatom dostanie się na wymarzony kierunek. Na przykład w Wyższej Szkole Bankowej liczy się wypełnienie formularza i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w terminie. Więcej o rekrutacji w WSB można przeczytać na https://www.wsb.pl/poznaj-wsb/dzielimy-sie-wiedza/jakie-studia-wybrac/chcesz-studiowac-sprawdz-jak-wyglada-proces-rekrutacji-na-studia.

Co istotne, większość uczelni uruchamia rekrutację jeszcze przed momentem otrzymania przez maturzystów świadectwa dojrzałości. Należy jednak pamiętać, że świadectwo można złożyć w późniejszym terminie (uczelnie podają ostateczny termin na dostarczenie dokumentu).

Kandydat, który bierze udział w rekrutacji na studia, musi również uiścić opłatę rekrutacyjną.

Co po zakwalifikowaniu się na studia?

Proces rekrutacji nie kończy się jednak na wypełnieniu formularza rekrutacyjnego. Kiedy kandydat otrzyma decyzję o zakwalifikowaniu się na studia, musi dopełnić pozostałych formalności. Konieczne jest przede wszystkim podpisanie umowy z uczelnią, a także złożenie specjalnego ślubowania. Oprócz tego zazwyczaj szkoła wyższa wymaga doniesienia fotografii kolorowej, wykonanej według takich samych wymogów jak w przypadku paszportu (to, ile sztuk fotografii musi dostarczyć przyszły student jest uzależnione od decyzji konkretnej uczelni). W przypadku niektórych kierunków (zazwyczaj medycznych, choć nie tylko) konieczne jest również przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania danego kierunku.

Dodatkowo należy pamiętać o kserokopiach dokumentów ze szkoły średniej (świadectwa dojrzałości itd.) czy o kserokopii dowodu.

Uczelnia WSB dzięki w pełni elektronicznemu procesowi znacznie przyśpiesza i ułatwia proces rekrutacji. Kandydat na studia zobowiązany jest jedynie do dostarczenia oryginału świadectwa dojrzałości. Wszystkie inne dokumenty, w tym umowę może podpisać online.

Ważne terminy

Kandydat na studia powinien zawsze – najlepiej w pierwszej kolejności, jeszcze przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego – zapoznać się z harmonogramem rekrutacji. W nim znajdują się wszystkie istotne terminy, np. na wypełnienie formularza, dokonanie opłaty rekrutacyjnej czy dostarczenie dokumentów po zakwalifikowaniu się na studia. Spóźnienie się nawet o jeden dzień na którymkolwiek etapie rekrutacji może skreślić szanse kandydata na studiowanie na wymarzonym kierunku.

Kandydaci, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rekrutacji na danej uczelni powinni zawsze zwracać się – telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail – do Biura Rekrutacji.

Artykuł sponsorowany.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here