Jak efektywnie szkolić pracowników?

Zorganizowanie szkolenia dla pracowników to nie lada wyzwanie dla pracodawcy. Nie warto przy tym korzystać z ofert przypadkowych, nieraz nachalnie reklamowanych. Dobrze jest przemyśleć tematykę szkolenia pod kątem potrzeb firmy, która może wiele zyskać na dobrze pokierowanych i odpowiednio zmotywowanych pracownikach. Z tego powodu sale szkoleniowe w Warszawie jak Dom Wiedzy przeżywają oblężenie przez cały rok.

Etapy szkolenia

Planując szkolenie warto jest opracować sobie szkic zadań, które należy wykonać. Punktów może być dowolna ilość. Spośród tych najważniejszych warto wziąć pod uwagę:

– wstępne oczekiwania pracodawcy

– właściwą identyfikację i analizę potrzeb szkoleniowych

– ustalenie, jakie mają być cele szkolenia

– rozpisanie scenariusza szkolenia

– przeprowadzenie szkolenia

– raport z zakończonego szkolenia

– analizę efektów szkolenia

Konsultacje z pracownikami

Praktyka pokazuje, że sale szkoleniowe w Warszawie są wynajmowane na szkolenia, zarządzane odgórnie. W mało której firmie istnieje dobry zwyczaj, aby najpierw przedyskutować z pracownikami, jakiego typu szkolenie byłoby najlepsze z ich punktu widzenia. Bywa, że w trakcie szkolenia wychodzi na jaw, że pracownicy przyswajają wiadomości, które już posiadają. Z tego też powodu właściwa identyfikacja potrzeb szkoleniowych powinna składać się z etapu zbierania informacji i analizowania potrzeb. Wiedzy tej nie sposób zebrać bez konsultacji z pracownikami. Rozmowy powinno przeprowadzać się z pracownikami na różnych szczeblach oraz różnorodnych stanowiskach. Kolejnym etapem jest formułowanie ogólnych i szczegółowych celów szkolenia.

Metoda SMART

Określenie celów przy planowanym szkoleniu to wstęp do zweryfikowania, na ile plan został zrealizowany. Dobrze jest w tym przypadku posłużyć się  kryteriami, które skrótowo określono jako SMART. Zgodnie z nim cele szkolenia muszą być:

– Simple – proste. Chodzi o proste komunikowanie celów szkolenia, jak „sprawna obsługa nowego programu do księgowania”. Im mniej zawiłości, tym lepiej dla osób, które otrzymają program szkolenia. Prosty komunikat nie daje też obawy o nadinterpretację, czego będą dotyczyły wykłady.

– Measurable – mierzalne. Warto zadbać o to, aby istniała mierzalna opcja do zweryfikowania wiedzy pracowników po przeszkoleniu. Jeśli szkolenie dotyczy na przykład nowych leków, które trafiają do firmy farmaceutycznej, dobrze jest sprawdzić, jaką wiedzę na temat tej oferty mają pracownicy po zapoznaniu się z listą nowości.

– Achievable – osiągalne, realistyczne. W salach szkoleniowych w Warszawie nauka musi się odbywać na poziomie osiągalnym. Nie można założyć, że jego uczestnicy w kilka godzin dokładnie poznają ofertę konkurencji, ponieważ jest to mało realne. Cel szkolenia musi być wykonalny dla uczestników.

– Rational – racjonalne. Warto sprecyzować, kto jakie szkolenie powinien odbyć. Nie ma sensu wysyłać na szkolenie z autoprezentacji osoby, która nie spotyka się z klientami.

– Timelydefined – określone w czasie. Każdy cel szkolenia powinien być określony w czasie. Zarządzanie czasem jest niezbędne również przy ewentualnym modyfikowaniu programu szkolenia w salach szkoleniowych w Warszawie.

Szkolenie pracowników to nie tylko doskonały sposób na podniesienie ich kwalifikacji, na czym korzysta forma. To również dobra okazja do pokazania, że dbamy o rozwój pracownika i chcemy, aby nadal był częścią naszego zespołu. Badania potwierdzają, że pracownik wyszkolony bardziej identyfikuje się ze swoim miejscem pracy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here